innovatie is een toverwoord.

By Posted in - on October 12th, 2018 pit-foodconcepts

Simsalabim**, innovatie is een toverwoord.

We leven in een samenleving waar wensen, behoeften en samenlevingspatronen op dagelijks niveau veranderen. Vandaag de dag staat geheel in het teken van dealen met de veranderingen die we iedere dag weer voor onze kiezen krijgen. Hoe verteren we deze veranderingen en hoe gaan we daar vervolgens mee om? Zien we het als een bedreiging of juist als een kans? Verandering is innovatie. Het vraagt immers een nieuwe aanpak om in te kunnen spelen op deze kans of bedreiging.

Wat is innovatie nu eigenlijk? Is het innovatief te noemen wanneer men iets ontwikkeld dat voorheen nog niet bestond? Is innovatie wellicht een woord om te beschrijven hoe onderscheidend je bent? Of is innovatie juist een bestaand signaal waar je een eigen invulling aan geeft om te laten zien hoe jij het zelf zou doen? Laten we bij het begin beginnen en het begrip “innovatie” eens flink onder de loep nemen.

Het begrip “innovatie” stamt af van het Latijnse woord “Innovationem”. Door de jaren heen heeft de interpretatie van dit toverwoord zich geëvalueerd tot een multi-interpretabel sleutelbegrip. Uit literaire bronnen blijkt dat er al eeuwen gesproken wordt over innovatie. Men bestempelde het alleen anders. Neem als voorbeeld visionair Leonardo da Vinci die zichzelf bestempelde als innovator terwijl vele geneigd zijn hem te bestempelen als uitvinder. Het begrip innovatie evalueerde zich in rap tempo in het jaar 1934 toen econoom Schumpeter zijn visie over het onderscheid in nieuwe productiemethode, nieuwe markten en nieuwe manieren om bedrijven te organiseren uit de doeken deed.

pit-foodconcepts

Men beschreef de primaire definitie van het begrip “innovatie” in die tijd als volgt:

“An innovation in economic sense is accomplished only with the first commercial transaction involving the new product, process, system or device, although the word is also used to describe the whole process.”

De secundaire begripsdefinitie had betrekking tot de organisatorische- en marketingaspecten ter ondersteuning van het innoveren. Zo was succesvolle commercialisatie van de betreffende innovatie een zeer belangrijk element en onderscheidende factor van de uitvinding. Vandaag de dag interpreteren wij van Pit-Foodconcepts dat als zijnde “Praktisch toepasbare creativiteit”.

Men beschreef de secundaire definitie van het begrip “innovatie” in die tijd als volgt:

“A technological product innovation is the implementation/commercialisation of a product with improved performance characteristics such as to deliver objectively new or improved services to the consumer. A technological process innovation is the implementation/adoption of new or significantly improved production or delivery methods. It may involve changes in equipment, human resources, working methods or a combination of these.”

Pas in de 21ste eeuw omvatten het begrip “innovatie” meer dan alleen de technische en economische innovatie. Dat kwam mede door de overgang in focus van industrieel naar maatschappelijk en sociaal. Men beschreef het begrip “innovatie” in de 21ste eeuw als zijnde:

“A social innovation is new combination and/or new configuration of social practices in certain areas of action or social contexts prompted by certain actors or constellations of actors in an intentional targeted manner with the goal of better satisfying or answering needs and problems than is possible on the basis of established practices.”

pit-foodconcepts

Pas veel later ontplooide dit toverwoord zich tot een open karakter. Het begrip “open innovatie” was geboren. “open innovatie” refereert naar samenwerking tussen organisaties bij productinnovaties. Wij bestempelen het liever als KRUISBESTUIVING.

Kortom, Door de eeuwen heen werd “innovatie” steeds breder geïnterpreteerd. Men maakte met name onderscheid in segmenten als innovatie binnen techniek, markt, economie, evolutionair en natuurlijk revolutionair. Pas veel later kwam men tot de conclusie dat het innoveren niet alleen betrekking heeft tot een product of dienst maar meer nog op de manier van denken, interpreteren en verbinden.

We hebben dus flink moeten innoveren om de definitie van een open begrip, door de jaren heen, correct te kunnen interpreteren. Wij voorspellen alvast dat we het begrip “innovatie” over enkele honderden jaren weer totaal anders zullen definiëren. Waar het allemaal op neer komt is de wijze waarop jij je als persoon kan verbinden aan het begrip “innovatie”.

pit-foodconcepts

Inmiddels wordt het begrip “innovatie” veelvuldig als toverwoord gebruikt door menig vooruitstrevend individu om onderscheidend vermogen te creëren. Zo is een frikandel met disco spikkels of een sprinkhanenburger innovatief te noemen maar kunnen we tegelijkertijd ook stellen dat het kopen en consumeren van verpakking loze producten (lees: Unpackaged) ook zeer innovatief is. Waar trekken we de lijn? Of moeten we juist geen lijn trekken? Moeten we het begrip “innovatie” beschrijven en octrooieren of moeten we ieder individu zijn manier van innoveren de vrije loop geven? U kunt onze mening wellicht wel raden. Laten we samen innoveren en juist onze verschillende vormen van innoveren, combineren om samen de definitie van dit mooie begrip, opnieuw te beschrijven.

Leuk, maar hoe zien wij het begrip “innovatie”:”

“Innovatie is het anders durven denken, voelen en anders durven dromen. Innovatie is niet tastbaar of meetbaar maar is voor ieder individu anders. Innovatie is vernieuwing en verandering in positieve maar ook negatieve zin. Innovatie is het verleggen van grenzen, niet voor andere, maar voor jezelf. Innovatie is zelfontplooiing maar ook het tonen van ballen wanneer de grenzen verlegd moeten worden. Innovatie is feitelijk maar één ding: jezelf durven zijn”

Innovatie is geen begrip, maar een mindset en een manier van benaderen. Dat passen we iedere dag weer toe door ons gezonde, boeren verstand te toetsen in de praktijk. Met heel veel vallen, afstoffen en weer doorgaan lukt dat.

See ya next time. Tot een volgende keer!

De mannen van PIT

pit-foodconcepts blog

Hi There,

Nieuwsgierig geworden? Just send us a message!

Howdy
Powered by