no-visuals-available-2

Denktank: prei als sexy versproduct.

 

ONDERDEEL VAN

INTERNATIONALE DENKTANK

VERSE PREITEELT

 

De vraag

Kan PIT Foodconcepts ons helpen, als onderdeel van een korte keten project, met het vormen van kansrijke product kansen in relatie tot verse prei en bijproducten van de teelt?

Wat achtergrond

Bayer is een innoverende onderneming van wereldformaat met een geschiedenis van meer dan 150 jaar en kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Bayer ontwikkeld nieuwe moleculen die ze toepassen in innovatieve producten en oplossingen om de gezondheid van mens, dier en plant te verbeteren. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn gebaseerd op een diepgaande kennis van de biochemische processen in levende organismen. Proactief handelen en steeds weer op zoek gaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden om bestaande of nieuwe markten te verbeteren of om te vormen is van essentieel belang. Keten projecten en brainstormsessies met een gezonde mix aan expertise dragen daaraan bij. Zo gaat men in gesprek met de gehele keten van teler tot eindconsument. PIT Foodconcept maakte deel uit van de internationale denktank die door Bayer is gevormd. Brainstormen, het genereren van nieuwe ideeën, toepassingsmogelijkheden rondom verse prei en het beklinken van marktkansen rondom het opwaarderen van prei stonden in dit ketenproject centraal.

Onderwerpen waar oplossingen voor bedacht moesten worden:

1. Kunnen we reststromen in de product keten van prei ombuigen tot kansen voor de telers?

2. Hoe kunnen we prei weer sexy maken?

3. Hoe kunnen we preiconcepten positioneren zonder het verse product te veranderen?

Ontdek de gedrevenheid van Bayer Crop Science!

Website

 

  • Bayer Crop Science
  • 2017/2018
Ontdek meer!