• pit-foodconcepts - wageningen universiteit - food & biobased research

Wageningen UR.

Even voorstellen

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO. To explore the potential of nature to improve the quality of life. Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). De 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in het Wageningen UR domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.

De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald. De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen UR wordt bevestigd door de prominente positie die men inneemt in de internationale rankings en citatie-indexen.

Wageningen UR vervuld een belangrijke rol ten aanzien van voeding en gezondheid. Zo worden er diverse pilots uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in verschillende food gerelateerde onderwerpen. Wageningen verzameld diverse specialistische partijen om zich heen en bundelt deze krachten in een pilot om gezamenlijk tot een resultaat te komen.

Website

http://www.wageningenur.nl

Type project

Dat groente en fruit gezond zijn, weet iedereen. De kunst is nu de consumptie van groente en fruit te verankeren in de dagelijkse gewoontes. De kans op gedragsverandering is het grootst bij doelgroepen die een belangrijke verandering in hun leven meemaken. De zogenaamde ‘life changing moments’. Wageningen UR Food & Biobased Research heeft samen met het GroentenFruit Huis en onder andere Pit-Foodconcepts, twee pilots gestart die moeten bijdragen aan een hogere consumptie van groente en fruit bij kinderen en tieners. De eerste is gericht op een extra snackmoment met groente en fruit op kinderdagverblijven. De tweede betreft een gezondere kantine op de middelbare school.

De samenwerking vindt plaats in het kader van het Topsectorenprogramma van de overheid waarbij op basis van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen door alle partijen geld bijeen wordt gebracht om projecten te kunnen uitvoeren. De pilot ‘Veggie Snack Time’ onderzoekt de mogelijkheid om een extra groente-moment te creëren op kinderdagverblijven. Fruit is over het algemeen al een standaard onderdeel van het dagritme op een kinderdagverblijf.

De kantine van de middelbare school is ook een locatie waar groente en fruit aandacht verdienen. Scholieren hebben zakgeld, maken steeds meer eigen keuzes en leven in een dynamische omgeving met input van alle kanten (kantine, medescholieren, sociale media etc.) en zijn de ‘boodschappers’ van de toekomst. Zij vormen een belangrijke doelgroep om toename in hun groente- en fruitconsumptie te stimuleren. In deze pilot wordt gekeken naar potentieel nieuwe producten of concepten, nieuwe (groente en fruit) eetmomenten en de effecten in het koopgedrag van scholieren door het productaanbod in de schoolkantine te veranderen naar een gezonder assortiment. Scholieren worden hier actief bij betrokken.

De twee pilots zijn onderdeel van het project Publiek Private Samenwerking (PPS) ‘Meer groente en fruit voor iedereen’. Het doel is nieuwe manieren te vinden om consumenten te verleiden tot het eten van meer groenten en fruit: nieuwe momenten of meer groente en fruit op traditionele momenten.

Bijdrage Pit-Foodconcepts

Pit-Foodoconcept heeft in samenwerking met het onderzoeksteam van Wageningen UR Food & Biobased Research en het GroenteFruit huis een bijdrage geleverd op het gebied van conceptontwikkeling voor de pilots kinderdagverblijven en schoolkantines. De door Pit-Foodconcepts ontwikkelde food concepten zijn geïmplementeerd op de pilot locaties. Vervolgens zijn de effecten door het onderzoeksteam gemeten waardoor waardevolle kennis en conclusies kunnen worden geformuleerd.

Rol

# Ondersteuning tijdens uitvoerende pilots op locatie

# Conceptontwikkeling voor voeding binnen kinderdagverblijven

# Conceptontwikkeling voor voeding binnen schoolkantines

# Productontwikkeling

# Receptuur ontwikkeling en ondersteuning visualisaties